top of page

Czym jest Terapia EFT

EFT, czyli Emotional Freedom Techniques, to innowacyjna metoda terapeutyczna, która działa na wielu poziomach człowieka, pomagając rozwiązać problemy równolegle. Techniki EFT wpływają głęboko na układ nerwowy, produkcję hormonów, aktywację mózgu oraz ekspresję genów.

Jest to jedna z najlepiej przebadanych metod psychoterapii zachodniej. Łączy ona pracę na poziomie umysłu, emocji oraz ciała i jej skuteczność została potwierdzona przez ponad 100 badań klinicznych, setki metaanaliz oraz ponad 5000 przypadków. EFT jest terapią krótkoterminową i należy do tzw. czwartej fali psychoterapii.

Man Walking w polach

EFT zostało potwierdzone jako skuteczne w radzeniu sobie ze stresem, przez liczne badania, które wykazały, że poziom kortyzolu we krwi obniża się, rytm zatokowy serca jest regulowany, fale mózgowe alpha, beta i gamma harmonizują się.

Badania naukowe potwierdziły skuteczność EFT w leczeniu różnych problemów

Stres u sportowców: EFT pomaga sportowcom radzić sobie ze stresem, który negatywnie wpływa na ich wyniki sportowców.

Zespół stresu pourazowego (PTSD): EFT skutecznie pomaga osobom, które doświadczyły traumy, w poradzeniu sobie z objawami PTSD, takimi jak lęk, wstrząs, problemy z pamięcią i wycofywanie się z życia społecznego.

Depresja: EFT jest skuteczne w leczeniu depresji, ponieważ pomaga uwolnić emocje i myśli związane z tym stanem emocjonalnym, co pozwala na zmniejszenie jego intensywności i poprawę funkcjonowania.

Zaburzenia odżywiania, problemy z wagą: EFT pomaga osobom z zaburzeniami odżywiania i problemami z wagą, w odkryciu przyczyn tych problemów i w poradzeniu sobie z nimi.

Uzależnienia: EFT jest skuteczny w pomaganiu osobom uzależnionym od substancji lub zachowań, takich jak alkohol, narkotyki, jedzenie czy hazard, poprzez redukcję cravings i objawów abstynencyjnych oraz zwiększenie motywacji do zmiany.

Problemy z snem: EFT jest skuteczny w pomaganiu osobom z problemami z zasypianiem, bezsennością, czy też złymi snami, poprzez redukcję lęku, stresu, a także zwiększenie relaksu i jakości snu.

Lęk przed wystąpieniami publicznymi: EFT pomaga osobom, które boją się wystąpień publicznych, w poradzeniu sobie z tym lękiem i poprawie ich funkcjonowania w sytuacjach publicznych.

Trauma: EFT jest skuteczne w leczeniu traumy, ponieważ pomaga uwolnić emocje i myśli związane z tym wydarzeniem, co pozwala na przepracowanie traumy i zmniejszenie jej wpływu na aktualne funkcjonowanie.

Zaburzenia lękowe: EFT jest skuteczne w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń lękowych, takich jak zespół lęku uogólnionego, fobie, panika i inne.

Lęk przed wystąpieniami publicznymi: EFT pomaga osobom, które boją się wystąpień publicznych, w poradzeniu sobie z tym lękiem i poprawie ich funkcjonowania w sytuacjach publicznych.

Blokady psychiczne przed osiągnięciem celów: EFT skutecznie pomaga osobom zblokowanym psychicznie, które mają trudności z osiągnięciem celów, poprzez uwalnianie negatywnych emocji i przekonań, które mogą blokować ich sukces oraz zwiększenie motywacji do działania.

Różnego rodzaju dolegliwości fizyczne: EFT jest skuteczny w pomaganiu osobom z dolegliwościami fizycznymi, takimi jak bóle głowy, bóle pleców, migreny, zespół jelita drażliwego, poprzez redukcję bólu, a także działanie przeciwzapalne.

Fobie: EFT jest skuteczne w leczeniu różnych rodzajów fobii, takich jak fobia społeczna, lęk przed wysokością, nieuzasadnione lęki wpływające na jakość życia, pracy i stosunki społeczne.

bottom of page