top of page

Cellular EFT

Cellular EFT to metoda pracy nad szerszym i głębszym kontekstem problemów. Bez dotarcia do przyczyn, lęków, depresji czy niemocy bardzo trudno jest ponownie odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Cellular EFT i procesy w nim zawarte, potrafią właśnie to, aby przeprowadzić stałą pozytywną zmianę w naszym życiu.

Cellular EFT to wewnętrzna integracja

Procesy Cellular EFT są tak skuteczne, ponieważ mają na celu dążenie do wewnętrznej integracji. Osoby, które są najbardziej skuteczne w życiu i zarazem najzdrowsze to ludzie których psychika, elementy osobowości i podświadomości są silnie zintegrowane i klarowne. Wspomagają one świadomość człowieka zamiast tworzyć w umyśle bariery, lęki czy stany depresyjne. Cellular EFT prowadzi do zintegrowania tych elementów aby odzyskać nad swoim umysłem pełnię kontroli i wyklarować i zintegrować własną osobowość, co daje ogromną siłę wewnętrzną i kontrolę nad własnym działaniem i rezultatami.

Cellular EFT jest skuteczne w następujących problemach:

 • problemy natury emocjonalnej (w każdym aspekcie)

 • traumy

 •  relacje z rodzicami i rodziców z dziećmi

 • problemy w relacjach i związkach

 • programy porodowe i okołoporodowe,

 • odczucie utknięcia w życiu lub jakimś jego obszarze (zawodowo, szkoła, nieudane związki)

 • blokujące negatywne przekonania, w tym również rodowe i społeczne

 • złośliwe, podświadome programy, które sprawiają, że nie możemy osiągnąć w życiu zamierzonych celów lub też okoliczności życiowe sprzysięgają się przeciwko nam

 • emocjonalne przyczyny bólu i chorób

 • szyny konfliktów psychobiologicznych

 • efekt nocebo w chorobach (gdy żadna terapia nie działa)

 •  zaburzenia lękowe, napięcie wewnętrzne

 • fobie

 • chroniczny stres

 • zespół wypalenia zawodowego

 • traumy pokoleniowe i ukryta lojalność wobec przodków

 • depresja


 

bottom of page